Gröngubbens-vandringsleder

 
  Friluftsfrämjandet i Gagnef (http://www.friluftsframjandet.se/gagnef) ansvarar för  ca 40 mil vandringsleder
i Gagnefs kommun.
 
Vandringslederna omkring Bäsna sträcker sig från Hässingsta färja i norr - söderut mot bergen vid
sjöarna Orsen och Bästen. Längden på vandringslederna är ca 35 kilometer.
 
I dessa skogar och myrar finns ett väsen som råder över natur och djur. Kallas allmänt för Gröngubben.
I ”Från källorna till havet” av Karl Erik Forsslund finns dokumenterat att två personer från Bäsna träffat
på honom, Nissliss Anders och Kvickes Erik.
 
Karin Lagergren, Bäsna, har tecknat Gröngubben utifrån den dokumentation som finns om honom.
 
 

Gröngubben

 

 
Under vintern år 2004 har några personer från Bäsna och Arvslindan forskat lite i vad som förekommit på
Gröngubbens domäner.
Utifrån dessa forskningar har vi satt upp 27 st informationstavlor efter vandringslederna .
 
Följande personer har deltagit i framtagandet av materialet. Erik Kanders, Maud och Rune Persson från Arvslindan,
Agneta Granath från Djurås, Göte Singden, Jerry Andersson, Georg Källström samt Jan-Åke Dragsten från Bäsna. 
 
Som bredbandsletare har man svårt att hitta ett levande väsen, typ Gröngubben, men om man gör några vandringar i
skogen per år finns ju chansen. Friluftsfrämjandet i Gagnef föreslår därför att du går på våra utmärkta vandringsleder och
varför inte börja med Gröngubbens vandringsleder omkring Bäsna  . Se karta och information >>.Karta
 
Om du är osäker på vandringslederna eller vill berätta några legender eller andra påhittade eller sanna historier om vad
som har hänt i skogarna runt om oss går det bra att kontakta:

 

 
  Jan-Åke Dragsten telefon 0243-230582 alternativt 070-3690073 eller Agneta Granath 0241-51080  
BÄSNA

  www.basna.nu