Cover / Insert / Media  Condition
FÖRKORTNINGAR (Valuation of Cover / Insert / Records)
   
SS Still Sealed: Skivan är fortfarande inplastad
New New: Skivan är ny
M MINT nyskick både vinyl och konvolut (mint condition both vinyl and sleeve)
NM Near Mint: Nästan i perfekt skick
EX Nära nyskick på vinylen med enstaka mycket ytliga märken, konvolutet har minimalt slitage (near mint condition on vinyl with single very superficial marks, sleeve has minimal wear or tear)
VG++  Hairlines som inte påverkar spelningen, kan ha något märke som kan knäppa lätt dock inget som stör. Konvolutet kan ha lite slitage i t ex hörn, märke efter sticker etc. (hairlines, which does not affect playing, can have small marks which may, however, give some little noice. Sleeve can have a little wear or tear such as corners, marks after sticker etc.)
VG+  Ytrepor, kan spela med lätt bakgrundsbrus, lite mer märken på konvolutet (small scratches, can play with light background noiske, a little more marks on cover)
VG Ytrepor med bakgrundsbrus och något knäpp, lite slitet konvolut såsom lagad reva eller skeamsplit (small scratches with background noice and slightly snaps, a little worn sleeve with tear or repaired skeam split)
VG-  Kan vara jack eller repa. Konvolutet slitet (can be cuts or snaps. Sleeve is worn)
G Rejält med knaster men spelar utan att hoppa. Kan ha djupa repor.
F Fair: Lite sliten
P Poor: Väldigt sliten
 record

källa : Rock and Pop Priskatalog

Abbreviations
FÖRKORTNINGAR
   
Gat / Foc Gatefold (Foldout) - Konvolutet är dubbelt och utvikbart
Woc / Wobc / Wol  Writing on cover/back cover/label (Skrivet på konvolutet/konvolutets baksida/skivetiketten)
Soc / Sobc / Sol Sticker on cover/back cover/label (sticker på konvolutet/konvolutets baksida/skivetiketten)
Toc / Tobc / Tol  Tape on cover/back cover/label (Tape el tapemärke på konvolutet/konvolutets baksida/skivetiketten)
Co  Cut out hole
Lt Label tear (skada på skivetiketten)
Rw Ringwear (slitage efter skivan på konvolutet)
SS  Seamsplit (sprucken söm)
Ri Reissue
Rm Remaster
   
   
   
   
   
   
   
   
w.n White or Neutral Insert

källa : Rock and Pop Priskatalog

 

Förkortningar:

Woc = Writing on cover(Skrivet på omslaget) Wol = Writing on label (Skrivet på etiketten), Ssol = Sticker stain on lbl (märke efter märketikett på label) Cw = Cover wear(Ngt trasigt omslag) Nc = No centre(Inget centrum) RW = Ringwear Soc/Sol = Sticker on cover/label (Märketikett på omslag/Skivetikett) Sobc=Sticker on backcover(Sticker på baksidan av omslaget) Swdnap = Slight warp does not affect playing(Ngt skev påverkar inte spelningen) Toc = Tape or tapemarks on sleeve (Tejp, tejpmärken på omslaget) Tol = Tapemarks on label (Tejpmärken på etiketten, Coh = Cut out hole. Lt = Label tear (Skada på etiketten)