Tillbaka

V

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska
   

Va hittä fölla

Vâ hi´ttä fô´lla

Vad heter det

Va hitt du fölla

Vâ hítt du fô´lla

Vad heter du

Vafföla

Váffôlla

Vadå, vilket då

Vafför

Vâ´fför

Varför

Vala

Vâ´la

Världen

Valbemässa

Válbemässa

Valborgsmässa, vårbrasa

Vandan

Vâ´ndan

Vardagen

Vandaskläar

Vâ´ndaskläâr

Vardagskläder

Vander dan

Vânder dan

När som helst, endera dagen

Vander slai

Vâ´nder sla´i

Vardera sorten

Vannali

Vâ´nnâli

Veligt, inget duger

Vari

Vâ´ri

Varit

Varr

Vâ´rr

Värre

Vartjä

Vâ´rtjä

Värker

Vaskanatre

Vâskanantré

Lindrig svordom

Vattjin

Vâ´ttjin

Vaken

Vattn

Vâ´ttn

Vatten

Ve sia öm

Ve sía ôm

Vid sidan om

Veboa

Véboa

Vedboden

Vellrä

Véllrä

Vedboden

Velu

lu

Velig

Velår

Vélår

Vedlåda

Vestöja

Ve´stöja

Vedtrave

Vetcha

V´etcha

”Eller hur?”

Vibola

Víbola

Sällan hemma, på vift, berest

Vicku

Vícku

Vecka,  7 dagar

Vcku Vícku

Ostadig

Vidlyfti

Vi´dlyfti ,-n

Komplicerat, -ad

Vin

Vi´n

Vinden, blåsten. Övervåning

Viin

Víin

Efterbörden

Villfari, -n

Víllfâri, -n

Ljugit, lurad

Vinglu

Vínglu

Vinglig, yr

Virru

Vírru

Virrig, yr

Vitta

Vi´tta

Stjälpa, stjälpte

Vrångstake

Vrå´ngstake

Vrång människa

Vurti

Vúrti

Blivit

Vånda vägga

Vå´nda vä´gga

Omöjlig, omöjligt

Våndsfalör

Vå´ndsfâlôr

Vådliga tag, hyss

VåranVå´rânVår, våran

Väjjen

Vä´jjen

Vägen

Vällmåla

Vä´llmåla

Högljudd i talet

Vällt

Vä´llt

Hörs vida omkring

Vällut

V´ällut

Väldigt, mycket

Välvolin

Vä´lvolin

Fet och präktig

Vär, värä

Vä´r, vä´rä

Väder, vädret

Värbittin Vä´rbittin Torr, narig i huden av vinden
VärstinnVä´rstinn Gasig i magen

Värbackolar

Vä´rbackólâr

Blåsväder

Vässlas

Vä´sslâs

Vänta otåligt

Väsnas

Vä´snâs

Bullra, rumstera om

Vöhl

Vô´hl

Skall väl….?

Vöhlta

Vô´hlta

Blev tvungen att…

 
 
     
BÄSNA

  www.basna.nu