Tillbaka

T

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska
   

Taende

Tâ´ende

Fram i långa språng

Tafflu

Táfflu

Opraktisk, valhänt, simpelt

Taji däja

Tâ´ji däja

Tagit undan

Tajin

Tâ´jin

Tagen

Taji tå

Tâ´ji tå´

Tagit av

Talu

Ta´lu

Talar mycket

Tandgål

Tandgål

Tandgarnityret

Tanu

Tâ´nu

Tanig, mager

Tapp áan Tapp àanTappa andan, svårt att andas
Tarvu Tâ´rvuVill gärna ha mer (mat, pengar)
Tarvhöl Tâ´rvhôl   Personifiering av ovanstående

Tavvlu

Tâ´vvlu    ev. tâfflu

Småfärdig

Tega Tega Tigit, varit tyst
Ti Ti´ Uti, i ( hä ä ti låa)

Timlingen

Tímlingen

Tummen

Tinta

Ti´nta

Liten fotogenlampa

Tjargä, -u

Tjâ´rgä, -u

Tjatar, tuggar, dryg

Tjeg Tje´g Skogsäga, teg
Tjejen Tje´jen Skogsägan
Tjegubbar Tje´gubbar Maskrosor

Tjelu

Tjélu

Kelig

Tjortil

Tjórtil

Kjol

Tjyllsut  (ev Kj-) Tjy´llsut Trassligt

Tjyrpa

Tjýrpa

Sörpa, dra ihop

Tjålu

Tjå´lu

Tjatig, besvärlig

Tjällta

Tjä´llta

Tjata

Tjälskött

Tjä´lskôtt

Tjälskada

Tjältuppa

Tjä´ltuppa

Mosippa

Tjämsa

Tjä´msa

Ett fång hö

Tjöru

Tjö´ru

Tjära, trätjära

Tjörusmeta

Tjö´rusmeta

Pensla på tjära, tjärad

Tog snok Tog snok Slut, fanns inget

Toku

To´ku

Galen. Väldigt rolig

Tona Tóna Fjolla

Traast

Trâ´st

Snart

Tranu

Trâ´nu

Trana

Tranustölpä

Trânustôl

Järnstolpe i öppna spisen

Trillval

Tríllvâl

Snurrande föremål

Truttu

Trúttu

Trulig, ledsen

Tråt

Trå´t

Till, till maten

Tröa

Trô´a

Trampa

Tröku

Trô´ku

Tråkig

Trössgål

Trô´ssgål

Tröskel

Tufflu

Túfflu

Opraktisk, kravel

Tultu

Túltu

Småbarns gång

Tumma

Túmma

Rulla runt, om häst

Tunglä

Túnglä

Månen

Tuppfjät

Tuppfjät

Lite grann, en aning

TuppskinnTuppskinn

Gåshud av t.ex. rysning, kyla

Tusa

Túsa

Omlindning av sår

Tuttu

Túttu

Docka

Tvart öm

Tvâ´rt ô´m

Tvärt om

Tvassföss

Tvâ´ssfôss

På tvären

Tvi vali

Tví vâli

Usch då

Tysskor

Ty´sskor

Finskor, gåbortskor

Tåcka

Tå´cka

Sådan, feminin

Tåckenen

Tå´ckenén

Sådan, maskulin

Tåckä

Tå´ckä

Sådant

Tåckänä

Tå´ckänä

Sådana

Tåji

Tå´ji

Tåget

Tånon

Tå´non

Tårna

Tåä

Tå´ä

Avtaget

Täj!

Tä´j!

Nämen!

Täress

Täréss

Klar, färdig, tillreds

Tätji

Tä´tji

Täcke

Tävu

Tä´vu

Busig, oredig

Töku

Tô´ku

Besvärlig

Tölu

Tô´lu

Tålig

TölmoTô´lmo Tålamod

Tömta

Tô´mta

Gården, tomten

Tönnt Tô´nnt Tunnt

Töppen

Tô´ppen

Toppen

Törvil

Tô´rvil

Snyting, örfil

Töttul

Tô´ttul

Gräs i naturen

Tövla

Tôvla, -u, -ut

Krångla, vara ovan, taffligt

 
              
 
     

 

 

 

BÄSNA

  www.basna.nu