Tillbaka

S

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska
   

Sam tåckä

Sam tå´ckä

Samma sak, ingen idé att…

Sartjen

Sâ´rtjen

Särken, nattskjortan

Schasu

Scha´su

Utarbetad , trött

Schyu

Schýu

Ombytlig

Schimp

Schímp

Förkläde av skinn

Schöss

Schô´ss

Det var värst

Senfalu

Sénfâlu

Senfärdig

Seratn

Serátn

För syns skull

Sia, sion

Sía, síon

Sida, sidan, sidorna

Sinktji

Si´nktji

Blött, sankt

Sint du?

Sínt du

Ser du inte?

Sitt

Sítt

Hennes, hans

Sitt

Sítt

Sett

Sitt!

Sítt!

Sitt!

Sinnu

Sínnu

Arg

Sjöl ev. Sköl

Sjö´l

Grop, dal ev vattenfylld, bäckravin, ravin

Sjölv

Sjô´lv

Själv

Sjölvän

Sjô´lvän

Lätt svordom. Va i sjölvade !

Skaföttäs

Ska´fôttäs

En person ligger med huvudet i den andres fotände i sängen

Skalmör

Skâ´lmôr

Skalmar (på glasögon, på kärra)

Skali

Skâ´li

Noga, oersättligt

Skalin

Skâ´lin

För fin, att användas till vardags

Skamfila

Ska´mfila

Nött, sliten

Skamli

Ska´mli

Skamligt

Skampär

Skámpär

Snäll, trevlig

Skann

Skánn

Sken (solen)

Skattu

Skâttu

Skata

Skatä

Skâ´tä

Trädtopp

Skavi

Skâ´vi

Skavt, urskavt

Skena sä

Skéna sä

Skära sig på en lie

Sketta

Skétta

Diarré

Skettrost

Skéttrost

Björktrast

Skojen

Skójen

Skogen

Skoln

Sko´ln

Skolan

Skrap

Skrâ´p

Skräp

Skrapu

Skrâ´pu

Skäll. Skrapa

Skri åv

Skri´ åv

Avtar

Skro Skró Tunn ny is
Skromt Skro´mt Ödsligt, ensamt, kusligt, spökligt

Skrodera

Skrodera

Skryta

Skräma

Skrä´ma

Skrämd, skrämmas

Skräppjäll

Skrä´ppjä´ll

Sexmisstag

Skrätja

Skrä´tja

Skräna, föra oväsen

Skrömt

Skrö´mt

Okult

Skröp

Skrô´p

Väldigt

Skröpa

Skrö´pa

Hände ngt oförklarligt

Skrövla

Skrô´vla -u

Skröt, - skrytsam

Skrövlu

Skrô´vlu

Ojämn

Skuln

Skúln, hö´skúln

Skullen, vindsrum för hö

Skvalta

Skvâ´lta

Litet vattendrivet hjul

Skvaluhink

Skvâ´luhink

Slaskhink för matrester till grisen

Skyla böttn

Ský´la bôttn

Täckte knappt botten

Skyör

Skýôr, Skìôr

Skidor

Skyspör

Skýspôr, Skíspôr

Skidspår

Skåck

Skå´ck

Hop

Skåntjän

Skå´ntjän

Benet

Skä

Skä´

Skall

Skäggu

Skä´ggu

Orakad

Skänt

Skä´nt

Skall inte

Sköck

Skôck

Skock, hel hop

Skömmarn

Skô´mmarn

Skomakaren

SkömmarhasnSkô´mmarhâsn

Skomakarens hals i betydelsen något lång och smalt, magert

Sköspolä

Skô´spolä

Skyttel, även om kvick person

Skövvel

Skô´vvel

Skovel

Slamsa

Slámsa

Dåligt fruntimmer, matrest

Slarva

Slâ´rva

Trasa

Slarvu

Slâ´rvu

Trasig, slarvig

Slapra

Slâ´pra

Spilla

Sletja

Slétja

Mjöl o saltblandning att locka kor med

Sletjtaska

Slétjtaska

Väska för sletjan

Slepu

Slépu

Timmerkälke

Slimsklädd

Slímsklädd

Klädd i köpta kläder

Slogä

Slógä

Slåtter

Slut i vala

Slút i vâ´la

Aldrig i livet

SlygSly´gSlö, t.ex. kniv
SlygögdSly´gögdSer dåligt

Slög

Slö´g

Förståndig, smart

Slörpa i sä

Slô´rpa i sä

Sög i sig (om mat)

Sme

Smé

Smed

Smeja

Sméja

Smedja

Smetu

Smétu

Smetig

Smudru

Smúdru

Lortig

Smulu

Smúlu e smulu

Smula, lite

Smylu

Smýlu

Vill inte visa

Småfalu

Små´falu

Blir ingenting gjort

Smölu, smölut Smôlu, smôlut

Skräpig, skräpigt (smuligt)

Snarstutjin

Snárstútjin

Snarstucken

Snes

Snés

Trästör att fästa kärvar på

Sne

Sné

Sned. Drucken

Sno sä

Snó sä

Skynda sig

Snou

Snóu

Kvick

Snö huvvu

Snö´huvvu

Barhuvad

Snörpa

Snö´rpa

Dra ihop munnen

Snöru

Snô´ru

Snorig, förkyld

Snögut

Snö´gut

Snöigt, mycket snö

Snögä

Snö´gä

Snöar

Snövla

Snô´vla

Snubbla

Snövelfota

Snôvelfota

Lätt för att snubbla

Snö, snött

Snö´

Bar, för lite tex kläder o mat

Sola

So´la

Solen

Spa Spa´ Spad, köttspad

Spaan, spaar

Spáan, spáâr

Spaden, spadar

Spartjen

Spâ´rtjen

Sparken

Spillkum

Spíllkúm

Liten karrott

Spirk

Spi´rk

Satan, djävulen

Spänta

Spä´nta

Finklyva ved

Späntut

Spä´ntut

Det tar emot, drygt

Spör ur

Spô´rúr

Spårar ur, fungerar inte

Sta

Stá

Gräns, ställe

Stabbu

Stâ´bbu

Stadig, tjock, ex.vis om gröt

Stabbraku

Stâ´bbrâku

Något har gått galet

Stajjen

Stâ´jjen

En viss mäng, beting

Staku

Stáku

Ovänlig, motvillig

Stalöppin

Sta´löppin

Betäckt, om ko

Stau

Stâ´u

Stadig, kraftig

Stagu

Stâ´gu

Träbytta

Stampa

Stámpa

Potatismos

Standsäng

Stándsäng

Fastmonterad säng

Stann tä

Stánn tä´

Stanna, stanna till

Starrt

Stâ´rrt

Starkt

Starrt sä

Stâ´rrtsä

Får i vrångstrupen

Starru

Stâ´rru

Envis

Stau

Stâ´u

Stadig, kraftig ex.vis om person

Stesä

Ste´sä

Sommarbostaden i uthuset

Stickjäl

Stíckjäl

Stickning, handarbete

Stijen

Stíjen

Stigen

Stilla

Stílla

Utfordra

Stink

Stínk

Börjar regna. Stank: började r..

Stinn

Stínn

Mer än mätt

Storbesvära

Stórbesvära

Nyfiken

Stras före

Strâ´s före

Strax före (tid)

Streta

Stre´ta

Bromsa

Striu, stri

Stríu, strí

Stridig, ivrig

Stuggu

Stúggu

Stuga, hus

Stulpi

Stu´lpi

Stjälpt, ramlat

Stupp, stuppu

Stúpp, stúppu

Kork. Tvärt hummör

Stupp ti

Stúpp tí

Stoppa i

Stuppen ur

Stúppen ur

Väldigt illa, besvärligt

Sturgrav

Stúrgrav

Utrymme framför bakugnen

Stutt

Stútt

Kört stopp

Stuttu

Stúttu

Kantigt sätt, ojämn

Stuttjin

Stúttjin

Stucken, förolämpad

Styttji Sty´ttji Åkermark, (avgränsad mark)

Styv

Sty´v

Olydig

Stålla

Stå´lla

Toka, om fruntimmer

Ståller

Stå´ller

Tok, bägge könen

Stållu

Stå´llu

Tokig

Stäcku

Stä´cku

Kort i ton, tjurig. Efterbliven. Kort i längden

Ställt mä

Stä´llt mä

Ordnat med

Ställu

Stä´llu

Omsorgsfull, vill mer än väl

Stäva

Stä´va

Liten hink

Stöbbä

Stô´bbä

Stubbe

StöndStô´nd (e lita stônd) Stund
Stör Stö´r, (rôggålsstör) Käpp, (del av gärdsgård)
Störma, StörmuStô´rma StôrmuRopa, vara högljudd

Störm toku

Stô´rm to´ku

Väldigt tokig

Stötting

Stö´tting

Sparkstötting

Suggel

Súggel

Mat, kött, fläsk. Inte potatis

Suggelstör

Súggelstör

Gevär

Sullgucku

Súllgúcku

Någon som spiller

Sullin

Súllin

Svullen

Sulltin

Súlltin

Svulten, hungrig

Sullu

Súllu

Lortig, lortaktig

Sulldas

Su´lldas

Lotaktig person

Sullut

Súllut

Lortigt, sulligt

Supmat

Súpmat

Soppa

Suvi

Súvi

Såvit

Sva

Svá

Blött markområde

Svaln

Sváln

Utrymme framför kallkällaren

Sven

Svén

Kalt markområde i byn

Sveut

Svéut

Knottigt

Svicku

Svícku

Liten dalgång. Hål för lufttillförsel i träbyttan

Svimna åv

Svimna åv

Svimmade

Sviu

Svíu

Otålig

Sviut

Svíut

Otåligt

Svullin

Svúllin

Sväld

Syssla

Sýssla

Sköta gamla, ex. föräldrar

Syta

Sy´ta

Vyssja barn

Sytn

Sy´tn

Dräktig, gravid

Sånka

Så´nka

Skrapa ihop, tex bär

Sånä

Sån´ä

Så här

Såsparv

Så´sparv

Gögtyta

Såsä

Så´sä

Slöar, drar benen efter sig

Sått

Så´tt

Satt (av sitta)

Säa

Sä´a

Säden

Säg

Sä´g

Sej, sig

Sälvär

Sä´lvär

Silver

Sästyttji Sä´styttji Åker för prod. av säd

Säta, sät int

Sä´ta, sä´t int

Tycka, tycker inte

Sö hä sö Sô hä´ sô”å där med jämt” (eftertryck)

Söan

Sô´an

Kreaturen

Söffa

Sô´ffa

Soffa

Söfflötji

Sô´fflô´ttji

Sofflocket

Söm

Sô´m

Som

Söma

Sö´ma

Sy

Sömli

Sô´mli

Några

Sömmän tå

Sô´mmän tå´

Somna

Sömstans

Sô´mstans

Någonstans

Sönkulla

Sô´nkulla

Sonhustru

Sönnavär

Sô´nnavär

Sydlig vind

Söpa

Sö´pa

Sopa

Söppnon

Sö´ppnon

Soporna

Sörä,

Sö´rä ´

Litet barn, lite även om mat

Söran

Sö´ran

Småbarnen

Sörplåa

Sô´rplåa

Foderlåda för boskap

Söva

Sô´va

Sova

Sövel

Sô´vel

Tilltugg ex.v. kött

Suggel

Su´ggel

Tilltugg ex.v. kött

 
 
 
 
     
BÄSNA

  www.basna.nu