Tillbaka

Några talesätt:

 

Brännt slevskaftä . Gjort bort sig ordentligt
 

E knyttin hand kommä ingänting i häll ur.
 

Ä gå bra tä lôv snöskôttning på sômmarn å höhäjsning på vintern. Sola skin å daggen rinn, hä bi tockä vär i môro.
 

Ôm man tro hârta vâ man si å assint åv dä man hörä, klar man sä. När möda ä sôm stôst, ä live sôm bäst.
 

Man skä hämt ämsven när man sin å int när man skä han. Ämseve är ämnesvirke, trä som skall bli till något.
 

Ôm du gå vill, sätt dä å ta åv dä rôtjen å vänd an ut å in- sä´n hitt du hem.
 

Sôm dôm gamla sjunga, kvitter dôm unga.
 

Bärä skâttu bärä mäg, bärä kråka bärä däg, sa Roslund öm isn på älva.
 

När lövan på tränan ej falla, bi ä sträng vinter faderalla. Korumpa skä klippâs på nedan, annârs växo ôppåt.
 

Ä va främmande, sa Finnper. Det var väldigt…. Sålt taska åt räven. Gjort bort sig.
 

Må´nt vi skä…… Skall vi inte….
 

Ä va en to´ku en …. Det var en rolig en….. Å´cken håg däg då? Vems är du?
 

Vi feck bare ploskôr tä jolpärur i år. Vi fick bara stora potatisar i år.
 

Fäin åv mä däg, fäin åv mä däg skâ´ttu. Ja vill int si dä, ja vill int ha dä på gâ´ttu.
 

Ä dôm býin, sô ä dôm pläga. Är dom bjudna, får dom skylla sig själva. Ä bråint ôm nå. De brådskar inte.
 

Ge mä si? Hur var det nu igen?
 

Glömd tå dä. Glömde dej.
 

Ja änt gå tä… Jag kan inte…
 

Ja li´int n nå. Jag litar inte alls på honom. Ta häja. Ta undan.
 

Ä häftint på i dag. Det är ingen idé i dag.
 

Skâ´ttu sa: Rör du mitt bo, ta ja di ko! (maktdemonstration?) En i tai…. En i taget…
 

Ä tiller å dryp. Det droppar.
 

Vâ i jä´skades bôttn Va i ....., mild svordom
 

Vâr fresk å vâr ôppända. Vara frisk och stå upprätt. Vaan ä vârr än faan. Svår ovana, värre än djävulen. Ä ve sä. Man kvicknar till.
 

Utför âll ändä. Rätt så mycket.
 

Ha du hâvvi de där människa länji? Har du sällskapat med den där kvinnan länge?
 

Hä häll hä. Det eller det.
 

Nå fôr älva. Strax före elva. (tid)
 

Ä skä bi intressant vâ de här slutä mä, sa Hellbergserik,! Hä ä ingä sôm hä´låt livä. Det är inget man dör av.
 

Vi vô´l int ôss. Vi bryr oss inte.

Ja vô´lant mä tä tä….. Jag brydde mej inte om att…

Ä vô´l fòll bi snö fösst, inna vi ta fram skyon…Det får väl bli snö först, innan vi  tar fram skidorna
 

Ôm ja få mitt, å väl hä, å du få ditt, å knappt hä, sö bi ä bra.
 

Schô´ss åcka fâ´l! Men hur bär dom sig åt? Det var det värsta!
 

Likta sä tä. Litar på sig. Bra självförtroende. Ha gjort likt fôr…. Har gjort rätt för….

Jag likt int däg nå,,,,  Jag tror inte du klarar av det.

Du lär likt baran tä görä…. Du måste lita på att barnen kan göra det.

Dôm vog väl …… Dom vägde i kanppt, i underkant

Men nu läll, vet ja fôll âllre… Oj, det var det värsta

Vä ä hä fôlla…..Vad är det

Ä âll délâr…Det är både ock, all ting

Ä  på  i´ms  vi´san… Det är hur som helst

Ä matn söm skä stö krôppen nä en bi gammal, sa Barkakr Lars

Fôrr bond ja ner mä än ja bränn ôpp mä, sa Skog Anders

Vantä omåttli då, sa Vik far

Vantä orimli va dagan ha öka, sa Pollack Anders, på anndan

Vänta du fluggu, ä bi fôll vinter, sa Barkar Anna

Kärä gullä sötä…….Å va fin du är ( till barn)

Ä skull fôll vâri långa gjort… De skulle varit gjort för länge sedan

Kärä vâ gâli…..Å vad hemskt, sorgligt

Mån läll, ni vill ha kaffe… Ni vill kanske ha kaffe?

Ä väll ve …….Det slutar inte, håller på, kommer mer

Sagt till julgrisen: Ät å ta hull! I môro skä skinnä åv dä.

När sola gå ner i säck. gå o ôpp i bäck.   Mulen kväll blir till regning

dag. 

Dona i huvvu.  Ordnad frisyr, kammad….

 

 

 

 
 
   
BÄSNA

  www.basna.nu