Tillbaka

L

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska
   

Laglös

Laglös

Utan sätt, vild

Lau

Lâ´u

Lada

Laudöra

Lâ´udô´ra

Dörr i lada

Lauvin

Lâ´uvín

Vindsutrymme i ladan

Lauväjja

Lâ´uväjja

Laduväggen

Lebryttin Le´bryttin Ont i alla leder

Lejlös

Léjlös

Mjuk i kroppen

Lessin

Léssin

Ledsen

Lett

Le´tt

Illa, besvärligt

Ligg på ågä

Ligg på å´gä

Orolig natt, nervös natt

Likta Likta, liktint Lita på, lita inte
Linda, e linda Linda, e´linda Åker, en åker (hö produktion)
Lingbär    Li´ngbär Lingon

LiräLinda, e linda

Lírä

Vagnslider, portlider

Lipu

Lípu

Ledsen

Lissl Li´ssl

Lilla (ex. Lissl åkern)

Livä

Lívä

Livstycket, livet

Loka

Lóka

Liten sjö (ofta på våren på åkern)

Lortu

Lórtu

Lortig

Lortaktu

Lórtaktu

Lortaktig

Lortdas

Lo´rtdas

Lortig, slarvig individ

Lop

Lóp

Körredskap för t.ex. dynga

Lucku

Lúcku

Lucka

Lugga, Luva Lúgga, Lúva Dragen i håret( ho luva mä)

Luin

Lúin

Luden

LullaLu´lla Vagga (för små barn)

Lungän

Lu´ngän

Lugn, rofylld (lungän dä !)

Lurgött

Lúrgött

Riktigt gott

Lurka

Lúrka

Mössa

Lutin

Lútin

Lysten på, kåt

Lystin

Lýstin

Lysten

Låa Lå´a, Lå´on, Lå´ôr Låda. lådorna, lådor

Långasän

Lå´ngasän

Längesedan

Långli

Lå´ngli

Ensamt

Långrandut

Lå´ngrandut

Uttråkande, långdraget

Lådijen

Lå´dijen

Våren

Lår, låran, lårar Lå´r, lå´ran, lå´râr

Låda, lådorna, lådor (större modell)

Läll

Lä´ll

Må du tro!

Lämmen

Lä´mmen

Lämna

Län

Lä´n. Fâr lä´nt!

Försiktig. Var försiktig !

Län på!

Lä´n på…!

Lyft på…. !

Länji

Lä´nji

Länge

Lässin

Lä´ssin

Utläst. Låst

Lätt jän

Lä´tt jä´n

Stäng (dörr)

LätuLä´tu Ljud

Löftä

Lô´ftä

Luktar

Löft goa Lô´ft goa Luktaf gott, doftar gott

Löga

Lö´ga, lö´g sä

Bada, tvätta sig

Lögdan

Lö´gdan

Lördagen

Lömskon

Lö´mskon

Ljumsken

Lönna

Lö´nna

Hävstång

Löppen mjölk

Lö´ppen mjôlk

Sur mjölk

Löta

Lö´ta

Betesmark, omgivning

Löttji

Lô´ttji

Locket

Löva. Lövä

Lô´va. Lô´vä

Lova. Lovar

 
 
     
BÄSNA

  www.basna.nu