Tillbaka

K

 
     
Dialekt Fonetisk Svenska
   

Kaffeduppa

Káffeduppa

Kaffekalas med kaffebröd

Kajsör

Kâ´jsôr

Korta skidor med handtag

Kaku

Kâ´ku

Kaka

Kaln

Kâ´ln

Kylan

Kam

Ka´m

Kom ( i går)

Karu

Kâ´ru

Mallig

Kimna

Kímna

Svällt, ex. en dörr

Kitton

Kítton

Getterna

Kjesa

Kjésa

Springa åt alla håll, ystert

Kjisslu

Kjísslu

Kittlig

Kjippskodd

Kjíppskodd

Utan strumpor i skorna

Kjortil

Kjórtil

Kjortel, kjol

Klacku

Klácku

Utan horn, ex en get

Klossa

Klóssa

Groda, generellt

Kluns

Klúns

Något tungt

Klåin

Klå´in

Klåfingrig

Kläar

Klä´âr

Kläder

Klössa

Klö´ssa

Klättra

Knalla

Knâ´lla

Gå sakta

Knaper

Knâ´per

”Finare” folk

Knapert

Knápert

Fattigt

Knepu

Knépu

Knepig, uppfinnignsrik

Knul

Knúl

Knöl, bula

Knusslu

Knússlu

Snål

Knöckla

Knô´ckla

Fotknölen

Knöttru

Knô´ttru

Knottrig

Knöttut

Knô´ttut

Mycket knott

Koa kjesa

Kóa kjesa

Kon sprang ystert

Komtä hä då?

Kåm tä hä´då?

Varför?

Kom tä mä

Kåm tä´mä

Kom till mej

Konterfej

Konterféj

Personfoto

Kotji

Ko´tji

Koket, om tex mat

Koxa

Kóxa

Titta

Kox under lugg

Kóx under lugg

Opålitlig

Krakgubbe

Krákgubbä

Bärande trästolpe i höhässja

Krakhop

Krákhop

Uppställning av krakgubbar och rovirke

Krakä

Krâ´kä

Gren, krokig kvist

Krall

Krâll

Gick mer än långsamt

Krimu

Krímu

Förkyld

Kringel snö

Kríngel snö

Korn snö

Kringkring

Kringkring

Yr

Kringt

Kri´ngt

Rätt ofta

Krotjän

Krótjän

Kroken

Krullu

Krúllu

Lockig

Krusu

Krúsu

Rikt mönstrad

Kryckilu

Krýckilu

Stel i hela kroppen

Kryttja

Krýtja

Kryckeståt före giftermål

Kryturan

Krýturan

Korna

Krångsä

Krå´ngsä

Harkrank. Vrång, obändig

Krånjil

Krå´njil

En krok

Kräksmaga

Krä´ksmaga

Illamående

Kräntjon

Krän´tjon

Stativ för slipsten

Krätjas

Krä´tjâs

Kräkas

Krävu

Krä´vu

Kräva, mage

Krömp

Krö´mp

Krympte

Kuli

li

Kusligt

Kulin

lin

Kuslig. Frusen, känner sig ..

Kullra Kullrä

Kúllra, Kúllrä

Ramla. Ramlar

Kullär kull

Kúllär kúll

Ramla

Kullru

Kúllru

Rund

Kummi

Kúmmi

Kommit

Kurk

Kúrk

Kork

Kurka

Kúrka

Orkade inte

Kurtjen

Kúrtjen

Korken

Kuppjärk

Kúppjärk

Spindel

Kusä

Kúsä

Häst. …….

Kuta

Kúta

Springa

Kvatmaga

Kva´ttmaga

Mår lite illa. (”fel kost”)

Kvicken tä

Kvicken tä´

Piggna till

Kyllsut Kýllsut(uttal som kyrka) Trassligt

Kållru

Kå´llru

Tokig

Kånka

Kå´nka

Bära

Kåt

Kå´t

Yster, om häst

Kämsa

Kä´msa ev tj

Ett fång ( hö)

Känns jän

Kä´nns jä´n

Känner igen

Känns ve

Kä´nns ve´

Känner igen

Kärä sötä

Kä´rä sö´tä

”nämän!” som utrop

Köl

Kô´l

Kol

Kölfat

Kô´lfat

Flätat korgfat

Kölmut

Kö´lmut ev tj

Kyligt

Kölna

Kö´lna

Torkhus

Könstu

Kô´nstu, -t

Konstig, -t

Körn

Kô´rn

Gumse

Körv

Kô´rv

Korv

Körv sä

Kô´rv sä

Korva sig, om tex strumpor

Kösten

Kô´sten

Skorsten

Köta

Kô´ta

Tälja i trä m.m

 
 
     
BÄSNA

  www.basna.nu