Tillbaka

J

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska
   

Jent

Je´nt

Gint, fusk

Jeskades böttn

Jéskades bôttn

”Hur i fridens dagar..”

Jetta

Jétta

Ingen lust

Jett int

Jétt int

Ids inte

Jiller

Jíller

Fångstredskap

Jolpäru

Jo´lpäru

Potatis

Jolpärustampa

Jolpärustampa

Potatismos

Jolpäruskriku

Jo´lpäruskriku

Nötskrika

Jussöm

Jússôm

Liksom

Jyst

Jýst

Ljust

Jånst

Jå´nst

Nyss, nyligen

Jälla

Jä´lla

Kastrera

Jält

Jä´lt

Skuld

Jälä

Jä´lä

Järde

Järsgål

Jä´rsgål

Järdesgård, trästängsel

Jäskålarböttn

Jä´skålârbô´ttn

Lindrig svordom

Jäspa tre, j-fyra

Jä´spa tre, - fyra

Lindrig svordom

Jäspö

Jä´spö

Fest, gästabud

Jässåt Jä´sså´t Hjälps åt, hjälpas åt

Jön

Jö´n

Person

Jörväska

Jö´rväska

Väska med/för handarbete

Jössös

Jö´ssôs

Storartat

 
     
BÄSNA

  www.basna.nu