Tillbaka

I

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska
   
I  a´nsn I  a´nsn

Exalterad, ”på gång”

Illfänandes

I´llfänandes

Nyfiken

Illsvinde

I´llsvínde

Ivrig

Innafryssin

I´nnafryssin

Genomfrusen

Inga hyjja

Inga hy´jja

Ingen hänsyn

Inhöla

I´nhôla

Ihålig

Innu

I´nnu

Uppfinningsrik

Int ana

I´nt ana

Inte annat, rätt ofta

Int fyllsta

I´nt fyllsta

Inte fullt klok

Int ärä föll

Int ärä fôll ..

Inte är det väl ..

Inpunder

Inpúnder

Inunder

Inrätta Inrätta Få att förstå, tillrättavisa

I kvällst

I kvä´llst

I går kväll

Islägga

Islägga

Skridsko

Istuppa

I´stúppa

Mer än mätt, stinn

Iu

I´u

Bakvatten, eda

 
 
 
     
BÄSNA

  www.basna.nu