Tillbaka

H

 
Dialekt Fonetisk Svenska
    
Ha schea hä Hascheahä

Det har det väl gkort (stavning diskutabel)

Hackslog

Háckslog

Lieslåtter på ängsmark

Hager

Háger

Havre

Haku

Hâ´ku

Haka, hakan

Halkut Hâ´lkut Halt (exv på is)

Halvnykt

lvnykt

Halvnött

Halväns

Hâ´lväns

Nästan

Hamla

Hámla

Famla (ex i mörkret)

Hamsera

Hámséra

Gestikulera

Handon

Hándon

Barnahänder

Hannäs

Hánnäs

Hans

Harbrä

Hâ´rbrä

Härbrä, timrad förvarings bod på stolpar

Harka

Hâ´rka

Tretandad räfsa

Harkut

Hâ´rkut

Längre, ex dagar på vårvintern

Harmli

Hâ´rmli

Ledsamt, tråkigt

Hartn

Hâ´rtn

Hälften

Hart när

Hâ´rt när

Nära på

Haru

Hâ´ru

Räddhågsen

Harvil

Hârvil

Verktyg vid arb m garn

Harvkrok

Hârvkrok

Redsakp vid harvning

Haschi

Hâ´schi

Härskät (om mat)

Hasklä

Hâ´sklä

Halskläde till folkdräkten

Haskut

Hâ´skut

Otrevligt, hemskt

Hasn

Hâsn

Halsen

Hasstarra Hâ´sstâ´rra Nackspärr

Hastofala

Ha´stofâla

Inte klart i hastofala, inte klart på en gång, det tar tid

Havvi

Hâ´vvi

Haft

Hejsa

Héjsa

Höhässja

Helä tia

Hélä tía

Hela tiden, alltid

Hemjällu

Hémjällu

Lömsk

Hemmä

Hémmä

Hemma

Hestn

Héstn

Hästen

Hilä, hilut                  (ev. hylä) Hi´lä, hi´lut´(hylut) Frostigt ute

Himmiln

Hímmiln

Himlen

Himmritjisgräs

Hímmrítjisgräs

Rallarros, mjölkört

Hinhålä

Hínhå´lä

Djävulen

Hintjen

Hi´ntjen

Hinken

Hittola

Híttóla

Pratsam, lätt att hitta ord

Ho

Henne

Ho jäspö

Hó jä´spö

Hej, nu är det fest, gästabud

Hol

l

Höjd, högre än omgivningen

Hop sä

Hóp sä

Kör ihop sig

Ho söv föll

Hó sô´v fôll

Hon sover väl?

Hovdera

Hóvdera

Ta det på en höft, ungefär

Hoäs

Hóäs

Hennes

Hujjin

Hújjin

Huggen (om ex ved)

Hungru

Húngru

Hungrig

Huppa

Húppa

Hoppa

Hur ha du fari

Hur ha du fâ´ri

Vad har du gjort?

Husku

Húsku

Frusen, känna sig frusen

Huskut Hu´skut

Kylslaget

Husä

Húsä

Toaletten

Huvugäla

Húvugäla

Kudde

Huvusumma

Húvusúmma

Huvudsaken att…

Hyla

Hy´la

Frost

Hyling

Hy´ling

Snöby

Hylut

lut

Frostigt

Hyschut Hy´schut

Brottom, vill inte säga vad man tycker eller visa vad man gör. Tissel och tassel.

Hyvvil

Hy´vvil

Hyvel

Hyvlä

Hývvlä

Utrymme för hö

Håg

Hå´g

Äger

Hågt

Hå´gt

Ägt

Hållhakä

Hå´llhakä

Verktyg vid timring

Håttä

Hå´ttä

Ägde

Hä bi nå ana….

Hä bi nå ána

Det blir nåt annat

Hä gånnt

Hä gå´nnt

Det går inte

Hä ruckel på Hä ruckel

Det går en dag i taget (hälsa)

Hä ä roli

Hä´ä´roli

Det är roligt

Häjja        Hä´jja                     

Undan. ”ä fôll inga fresk människa sôm vill häjja” 

Häjsa

Hä´jsa

Höhässja, uppsatt hö för torkning

Hälkråka Hälkråka Narigt skinn på händerna

Häll

Hä´ll

Väl? Eller? slutord i en fråga

Hängu

Hä´ngu, hänju

Inte pigg, hängig

Hännä, hän

Hä´nnä, hän

Här

Hättjen

Hä´ttjän

Häcken

Häv jäl

Hä´v jä´l

Ha ihjäl, döda

Hävlar

Hä´vlâr

Stänger att bär hö på

Hävli

Hä´vli

Någorlunda

Hö?

Hô´

Va, vad då, eller hur?

Högfalu

Hô´gfâlu

Högfärdig, mallig

Höjta

Hôjta

Ropa, ropade

Höjja

Hôjja

Vända hö för torkning

Hölä

Hô´lä

Vallpojke, vaktade kor i skogen

Höl, -ä

Hô´l,

Hål, hålet

Hölögd Hô´lögdUtmärglad, mager
Hönn HönnHann, kom i tid
Hörkä HôrkäOrkar
Hörvä HôrväOrv, lieorv
Hötta HöttaVifta aggressivt med näven
Hövjäl Hô´vjä´Kudde, huvudjärd
Höxa Hô´xaSkrämde
    

 

 

 

BÄSNA

  www.basna.nu