Tillbaka

F

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska

Fabblu

Fâbblu

Rädd, feg

Fachi

Fâ´chi

Inälvskok till t.ex. pölsa

Fachimölja

Fâ´chimôlja

Spad från inälvskok med ibrytet bröd

Faddin

Fáddin

Far din, din far

Falskri

Fâlskri

Falskt

Fassin

Fássin

Far hans, far hennes

Falar

Fâ´lâr

Åthävor, sätt att ……

Falu

Fâ´lu

Färdig, klar

Falut

Fâ´lut

Färdigt, slut

Fara

Fâ´ra

Åka

Farbrostru

Fárbrostru

Farbrors hustru

Fari tu

Fâ´ri tu

Ramlat isär

Far kull

Fâ´r kull

Ramla

Far länt

Fâ´r lä´nt

Var försiktig

Farm

Fâ´rm

Flyhänt, kvick

Fasn Fa´sn Fastnar, fäster
  Ä fasna                     det sitter fast

Fasträ

Fâ´strä

Hall, förstuga

Fatanä

Fátanä

Handtaget

Fessovulin

Féssovulin

Magen full i luft, fisnödig

Fessu

Féssu

Rädd, feg

Fingran

Fíngran

Fingrarna

Finnbullvinter

Fínnbúllvinter

Kall vinter

Finnskuttin

Fínnskuttin

Tokig, konstig

Fjöla

Fjöla

Sitthålet på dass

Fjöla

Fjöla

Vändskiva på plogen

Flader

Flâ´der

Velig person

Flas, flasä

Flâ´s

Flinga, snöar

Flasgröt

Flâ´sgröt

Ingen överdriven glädje

Flattäs

Gick åt fla´ttäs

Gick fel, -på tok

Flattäs Bo bort i fla´ttäs Bor bort i obygden

Flaxa

Fláxa

Enklare blus till dräkten

Fluggu

Flúggu

Fluga

Flög tä

Flô´g tä

Högg till, exv i ryggen

Flöga

Flö´ga

Planhugga en timmervägg

Flöktä

Flô´ktä

Flämtar,om ljus

Flötör

Flô´tôr

Grädde

Fnuttu, fnuttut

Fnúttu,fnúttut

Liten, litet

Foin

Fóin

Angripen avs rotfrukt

Fotan

Fótan

Barnafötter

Froväxt

Fróväxt

Välväxt i överkant

Fryssin

Frýssin

Frusen

Fräsu

Frä´su

Snygg, stilig

Frätt sä

Frätt sä

Förfrusit sig

Fuktar

Fúktâr

Tix

Funder

Fúnder

Fundering, grubbel

Fundra ur Fúndra ur Blivit sinnessjuk, -fjollig

Funsi

Fu´nsi

Funnits

Funta

Fúnta

Skapt

Fy vali

Fý vâli

Fy då, usch

Fy snoon

Fy snóon

Lindrig svordom

Fyllsta

Fýllsta

Klok

Få löv tä

Få lô´v tä

Måste, tillåts

Fånt

Få´nt

Får inte

Fårbau

Få´rbâ´u

Fårläte

Fäin

Fä´in, fä´jin

Tillgiven, glad i

Fäboan

Fä´boan

Fäboden

Fängen sä

Fä´ngen sä

Se fram mot, förväntan

Fägål

Fä´ggål

Utrymme före ”föjsä”

Fässing

Fä´ssing

Halmfyld madrass

Fässlör

Fä´sslôr

Bärband på t.ex.en kont

Föjsä

Fö´jsä

Rum i ladugård för kor mfl

Föltji

Fô´ltji

Folket

Föll

Fô´ll

Väl (vet du fôll. Vet du väl)

Fölla Fô´lla -för något (vâ säj du fôlla)

Föra

Fô´ra

Fåra, plogfåra

Förbosam

Fô´rbosam

Bekväm

Förföttran

Fôrfôttran

Fotdelarna på strumpor

Förka

Fô´rka

Förmana, varna

Förkäl

Fô´rkäl

Förkläde

Försko

Fô´rsko

Förvarna någon

 
 
     
BÄSNA

  www.basna.nu