Tillbaka

D

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska

Dalju, dälju

lju, dälju

Liten dal

Danil

Dâ´nil

Trebent stol med svängd sits

Danta mat

Danta mat

Missunad mat, inte värd maten ens

Ditji

Di´tji

Dike, diket

Donk

Dónk

Spelkula

Dona

Do´na

Årdna, fixa

Dona hårä

Do´na hå´rä

Gjort sig fin i håret

Driftkråka

Dri´ftkråka

Spillkråka

Drul

Drúl

Ovarsam, drullig

Drullsu

Drúllsu

Skakig, gropig väg

Druttji

Dru´ttji

Druckit

Druttjin

Dru´ttjin

Drucken

Drög

Drô´g

Stor kälke

Drös

Drö´s

Många

Drös

Drô´s

Oränsad säd

Drösskövel

Drô´sskôvel

Skovel, använd vid tröskning

Dumpi däja

Dúmpi dä´ja

Ramlat bort

Duppa

Du´ppa

Kaffebröd (vetebröd)

Dutjen

Du´tjen

Duken

Duvin

Du´vin

Trött

Dynja

Dýnja

Dynga

Dålin

Då´lin

Dålig, mår inte bra, sjuk

Dånkä

Då´nkä

Lat person

Däg

Dä´g

Dig, dej

Dämp

Dä´mp

Snöfall, en mängd snö

Dännä, dän

Dä´nnä, dä´n

Där

Däst Dä´st Mer än mätt
Dävi Dä´vi Lite fuktigt
Dävin Dä´vin Ur form, mår inte bra
Döbbelåklä Dô´bbelå´klä Dubbelt åkläde av ullgarn
Döddä Dö´ddä Dog
Döm Dôm Dom
Dömmäs Dô´mmäs Deras
    

 

 

 

 
     
BÄSNA

  www.basna.nu