Tillbaka

B

 
     
Dialekt

Fonetisk

Svenska

Baran, barar

Báran , bárâr

Barnen, barn

Barä, baräs

Bárä, báräs

Barnet, barnets

Barlivä,

Bárlivä

Litet barn

Barunji

Bárunji

Barn, barnunge

Bas

Bás

Stryk, aga

Bessa

Béssa

Be, tigga

Bestyr

Bestýr

Ärende, lägger sig i

Bibbla

Bíbbla

Bibeln

Blånör

Blå´nôr

Rester vid linberedning

Bläster

Blä´ster

Blåst

Bläsu

Blä´su

Panna, huvudets framsida

Blöka, blökutBlô´ka, blô´kut Arbeta hårt, om tungt om arbete
Blöku Blô´ku Stor, skrytsam

Boa

Bóa

Affären, se även veboa

Boga på

Bóga på

Påfrestande

Bolä

Bo´lä

Bordet

Brakä

Brâ´kä

Brakar

BramullspirkaBramullspirka Gumse

Brasu

Brâ´su

Brasa, eld

Bri

Brí

Vrid

Bråku

Brå´ku

Bråkig

Brått

Brå´tt

Hastigt skrämd

Brää

Brä´ä

Bräde

Brässa

Brä´ssa

Kostat på, spenderat

Brömmanä

Brô´mmanä

Del av lie, orvfästet

Brönn

Brö´nn

Brunn

Bröpick

Brö´pick

Bakredskap, nagg

Bubblu

Búbblu

Dålig i magen

Búffär tä búan   Flytta till fäboden

Bulta

Búlta

Sitta på ryggen på någon

Bums

Bu´ms

Genast

Buskan

Búskan, búskä

Buskarna, buske

Bussu

Bússu

Litet utrymme, fotbussu under täcket

Burtjän

Búrtjän

Burken

Butjän

Bútjän

Magen, buken

Butt

Bu´tt

Kärl, kar (tvättbutt)

Byscha, -ut

Býscha, -ut

Krångla, krångligt

Bårtä

Bå´rtä

Borta

Båä

Bå´ä

Båda, bägge

Bäntjän

Bän´tjän

Bänken

Bävli

Bä´vli

Väldigt

Bär jän

Bär jä´n

Lämna tillbaka

Bär sta

Bär sta´

Bär iväg, okontrollerat

Bär ur

Bär úr

Går på tok, något blir fel

Bäri

Bä´ri

Berget

Bärmos

Bä´rmos

Sylt av bär

Bättjän

Bä´ttjen

Bäcken

Bô´ Bud, Varsel, (varning, uppmaning)

Böku

Bö´ku

Bökig

Böla

Bô´la

Börda, ex fång hö el ved

Böldä

Bô´l

Böld

Bölhälla

Bô´lhälla

Avlång sten som utgjorde tak till eldstaden i kolarkojan

Börg

Bô´rg

Förmögen

Börga

Bô´rga

Låna

Bö´rlänji Bôrlänji Borlänge

Böskäppa

Bô´skäppa

Spånkorg, rund, bärs på ryggen

Bösslut

Bô´sslut

Drygt, krångligt

Bös

Bô´s

Smått skräp

Bösut

Bô´sut

Fullt i smått skräp

Böxon

Bö´xon

Byxorna

 
     
BÄSNA

  www.basna.nu